05 stycznia 2024

Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2023

Sprawozdanie firmy z ochrony środowiska za rok 2023

Kończy się rok 2023, a wraz z nim w pierwszym kwartale 2024 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska. W zależności od profilu działalności, należy wykonać sprawozdania z ochrony środowiska za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

Profesjonalną firmą w zakresie wykonywania sprawozdawczości w ochronie środowiska oraz prowadzenia doradztwa jest PALECZNY, dane kontaktowe:

tel.: 609-140-140, 782-140-140,
e-mail: info@paleczny.pl

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.7/5.0
Na podstawie: 8 opinii