Aktualności

24.02.20Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2019 rok

Zgodnie z art. 284, 285 i 286 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce» czytaj więcej

10.02.20Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2019 roku

W terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, przetworzonych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy. » czytaj więcej

27.01.20Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) za rok 2019

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2158), do dnia 28 lutego za rok poprzedni, poprzez system Baza Danych Sprawozdań» czytaj więcej

1999 ÷ 2020 © PALECZNY