Aktualności

22.02.21Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2020 rok

Zgodnie z art. 284, 285 i 286 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127) podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, m.in. za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów.» czytaj więcej

08.02.21Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2020 roku

W terminie do dnia 15 marca 2021 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, przetworzonych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy. » czytaj więcej

01.02.21Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) za rok 2020

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065), do dnia 28 lutego za rok poprzedni, poprzez system Baza Danych Sprawozdań (BDS) należy złożyć sprawozdanie dotyczące SZWO i FGC w postaci elektronicznej.» czytaj więcej

1999 ÷ 2022 © PALECZNY