Aktualności

Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2023 rok
19 lutego 2024
Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2023 rok
Pojemniki na zebrane lub wytworzone odpady
05 lutego 2024
Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2023 roku
Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) za rok 2023
29 stycznia 2024
Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) za rok 2023
Raport KOBiZE za rok 2023
22 stycznia 2024
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2023 rok
Sprawozdanie firmy z ochrony środowiska za rok 2023
05 stycznia 2024
Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2023
Kontrola akumulatora
06 września 2023
Jak sprawdzić czy akumulator nadaje się do wymiany?
Skup akumulatorów
06 września 2023
Po co skupuje się akumulatory?
Opłaty za korzystanie ze środowiska
22 lutego 2023
Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2022 rok
Odpady - zbiorcze zestawienie za rok.
08 lutego 2023
Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadów w 2022 roku
Substancje zubożające warstwę ozonową, fot. studio23/Shutterstock
01 lutego 2023
Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) za rok 2022