22.02.21Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2020 rok

Zgodnie z art. 284, 285 i 286 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127) podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, m.in. za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów.» czytaj więcej

08.02.21Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2020 roku

W terminie do dnia 15 marca 2021 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, przetworzonych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy. » czytaj więcej

01.02.21Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) za rok 2020

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065), do dnia 28 lutego za rok poprzedni, poprzez system Baza Danych Sprawozdań (BDS) należy złożyć sprawozdanie dotyczące SZWO i FGC w postaci elektronicznej.» czytaj więcej

18.01.21Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2020 rok

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077), każdy podmiot korzystający ze środowiska, który wprowadza substancje gazowe i pyłowe do powietrza - jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w roku poprzednim - w terminie do końca lutego 2021 roku.
» czytaj więcej

07.01.21Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2020

Kończy się rok 2020, a wraz z nim w pierwszym kwartale 2021 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska.» czytaj więcej

24.02.20Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2019 rok

Zgodnie z art. 284, 285 i 286 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce» czytaj więcej

10.02.20Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2019 roku

W terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, przetworzonych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy. » czytaj więcej

27.01.20Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) za rok 2019

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2158), do dnia 28 lutego za rok poprzedni, poprzez system Baza Danych Sprawozdań» czytaj więcej

13.01.20Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2019 rok

Każdy podmiot korzystający ze środowiska, który wprowadza substancje gazowe i pyłowe do powietrza - jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w roku poprzednim - w terminie do końca lutego 2020 roku. » czytaj więcej

03.01.20Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2019

Skończył się rok 2019, a w związku z tym w pierwszym kwartale 2020 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska. W zależności od profilu działalności, należy wykonać sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy» czytaj więcej