O firmie

Firma PALECZNY posiada bogate doświadczenie, a także niebywałe zaufanie swoich kontrahentów.

I właśnie dzięki doświadczeniu i zaufaniu partnerów firma prężnie i sukcesywnie wciąż rozwija swój potencjał.

Wszystkie realizowane przez firmę usługi, wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. oraz Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Do prowadzenia działalności firma posiada stosowne decyzje i uprawnienia.

Obecnie PALECZNY obsługuje ponad 3600 podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski w zakresie odbioru odpadów oraz ma podpisane stałe umowy z ponad 300 firmami na bieżącą ich obsługę i doradztwo w zakresie ochrony środowiska, m. in. na prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów, substancji gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza oraz rocznego wyliczania opłat środowiskowych.

Nasza Oferta
battery
oferta
Skup akumulatorów
001-nature
oferta
Ochrona środowiska
shutterstock_1272714922

Firma PALECZNY posiada własny lokal biurowy oraz pracuje w oparciu o własny sprzęt.

Dysponuje niezbędnym zapleczem naukowo technicznym, a także specjalistycznym licencjonowanym oprogramowaniem komputerowym.

Zatrudniani przez firmę pracownicy są wykształconymi, młodymi, prężnymi osobami, posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony środowiska.

W kwestii odbioru odpadów – PALECZNY posiada własny transport oraz własną bazę transportową. Z chwilą podpisania karty przekazania odpadu, firma ponosi pełną odpowiedzialność za odebrany odpad i zgodnie z ustawą o odpadach przejmuje na siebie obowiązek jego zagospodarowania.

Strategicznym celem firmy PALECZNY jest zapewnienie

  • obsługi klientów na najwyższym poziomie technicznym oraz przyjaznym środowisku,
  • spełniania i przestrzegania wymagań wynikających z przepisów prawnych – w szczególności w zakresie ochrony środowiska,
  • środowiska pracy, pozwalającego na stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników, promowanie praktyk i zachowań przychylnych środowisku,
  • uwzględniania potrzeb ochrony środowiska w planowanych inwestycjach.
paleczny
Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się