O firmie

A A A

PALECZNY działa w branży usług świadczonych na rzecz ochrony środowiska od 1999 roku.

Działamy od 1999 roku
Działamy w ochronie środowiska od 1999 roku

Główne dziedziny działalności firmy

O szczegółach wymienionych dziedzin działalności firmy prosimy zapoznać się w ofercie.

Wszystkie realizowane przez firmę usługi, wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) oraz Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701). Do prowadzenia działalności firma posiada stosowne decyzje i uprawnienia.

Ekofirma posiada bogate doświadczenie, a także niebywałe zaufanie swoich kontrahentów. I właśnie dzięki doświadczeniu i zaufaniu partnerów firma prężnie i sukcesywnie wciąż rozwija swój potencjał.

Obecnie PALECZNY obsługuje ponad 3500 podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski w zakresie odbioru odpadów oraz ma podpisane stałe umowy z ponad 290 firmami na bieżącą ich obsługę i doradztwo w zakresie ochrony środowiska, m. in. na prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów, substancji gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza oraz rocznego wyliczania opłat środowiskowych.

Firma ekologiczna posiada własny lokal biurowy oraz pracuje w oparciu o własny sprzęt. Dysponuje niezbędnym zapleczem naukowo technicznym, a także specjalistycznym licencjonowanym oprogramowaniem komputerowym.

Zatrudniani przez firmę pracownicy są wykształconymi, młodymi, prężnymi osobami, posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony środowiska.

W kwestii odbioru odpadów – firma posiada własny transport oraz własną bazę transportową. Z chwilą podpisania karty przekazania odpadu, firma ponosi pełną odpowiedzialność za odebrany odpad i zgodnie z ustawą o odpadach przejmuje na siebie obowiązek jego zagospodarowania. 


Strategicznym celem przedsiębiorstwa jest zapewnienie

  • obsługi klientów na najwyższym poziomie technicznym oraz przyjaznym środowisku,
  • spełniania i przestrzegania wymagań wynikających z przepisów prawnych – w szczególności w zakresie ochrony środowiska,
  • środowiska pracy, pozwalającego na stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników, promowanie praktyk i zachowań przychylnych środowisku,
  • uwzględniania potrzeb ochrony środowiska w planowanych inwestycjach.

W celu dalszego poprawiania jakości świadczonych usług, PALECZNY planuje podjąć szereg czynności zmierzających do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy: PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:1998.